Sprekers

Nell heeft een indrukwekkend curriculum als engineer, spreker, mentor en als opricht(st)er van Poikos, ‘a computer vision technology bedrijf’ dat zich volledig richt op het personaliseren van goederen en diensten door gebruik van zeer accurate 3D scanning. Nell weet als engineer precies hoe mens en machine kunnen samenwerken om gezonder en gelukkiger te worden en laat zien hoe slim toegepaste datasets een fantastisch brein kunnen gaan vormen. En… hoe wij als mensen in de toekomst wellicht door techniek kunnen worden aangevoeld.

Een inspirerende sessie van een jong talent met een interesse in de filosofie van technologie en hoe dit als verlengde van de menselijke capaciteit invloed heeft op aldoor veranderende sociale trends. Hoe ziet zij mens-machine relaties nu, morgen en in de toekomst?